Voorbereiding

Bij een (naderend) overlijden is het goed als vooraf financiële zaken helder zijn en de bedoelingen van de overledene duidelijk. Ook is de financiële positie van de achterblijvende(n) van belang. Yorg Consultancy kan u helpen om alles overzichtelijk te maken.

Eventueel is er (advies van) een notaris nodig om testamenten te maken of te wijzigen.

Ook kan het nodig zijn om tijdig te onderzoeken hoe het vermogen kan worden overgegeven aan de (toekomstige) erfgenamen in relatie tot het betalen van erfbelasting.

yorg