Over Yorg Consultancy

Yorg Consultancy is een adviesburo gericht op de fiscale dienstverlening aan particulieren.

Yorg Consultancy is opgericht in 1987 door Frans Wassenaar. Hij heeft allround 40-jarige ervaring op het gebied van uitvoering, begeleiding en management in de welzijnssector.
Bestuurservaring bij diverse (non-) profit organisaties.

Algemene kennis rondom fiscale- en nalatenschappen zaken is in het verleden opgedaan bij de werkzaamheden als maatschappelijk werker. Later en – voortdurend – aangevuld vanuit een zelfstandige uitvoeringspraktijk door autodidactische kennisvergaring.
Ingeschreven bij het handelsregister KvK Utrecht.
Zie ook Linkedin profiel

yorg