Misverstanden

Een erfenis afhandelen leidt soms tot grote spanningen tussen de erfgenamen. Emoties krijgen de overhand en onderliggende familieproblematiek kan opspelen. Dan is het goed om met elkaar en een begeleider om de tafel te gaan zitten met als inzet de erfenis naar ieders tevredenheid af te wikkelen en het respect te bewaren of te herstellen.

Yorg Consultancy levert daarvoor de begeleiding.

yorg