Erfbelasting

Over een nalatenschap moet meestal door de erfgenamen erfbelasting worden betaald. Vrijstellingen zijn afhankelijk van de bedragen en de mate van verwantschap tot de overledene.

Yorg Consultancy verzorgt deze aangifte. U krijgt een uitgebreid rapport, een kopie van de ingediende aangifte en verantwoording over de bedragen die u moet betalen. Eventuele vragen van de belastingdienst over de aangifte worden door Yorg Consultancy beantwoord en met u besproken. Zo nodig worden er verweer-, bezwaar- en beroepsprocedures gevolgd.

yorg