Checklist Erfbelasting

Voorbereiding erfbelasting aangifte.
Alle vragen hebben betrekking op de situatie op de sterfdag en gelden ook de eventuele partner. Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen.

 • Uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting.
 • Gegevens van de overledene:
  Naam, geslacht, huwelijkse staat, huwelijkse voorwaarden, burgerservicenummer
 • Gegevens van de erfgenamen:
  Naam, geboordedatum, geslacht, adres, burgerservicenummer, relatie tot de overledene
 • Kopie testament (voor zover aanwezig)
 • Kopie verklaring van erfrecht
 • Woz-waarde eigen huis in jaar van overlijden en jaar daarna
 • Waarde inboedel
 • Waarde auto
 • Bank-tegoeden (gespecificeerd met bankrekeningnummer en naam bank)
 • Effecten-tegoeden (gespecificeerd met bankrekeningnummer en naam bank)
 • Vorderingen die de overledene van anderen te goed heeft (specificatie)
 • Verzekeringsuitkeringen (specificatie)
 • Andere bezittingen (specificatie)
 • Waarde hypotheken (specificatie) overlijdensrisico-verzekering?
 • Andere schulden (specificatie)
 • Begrafenis/crematiekosten (specificatie), uitvaartverzekering?
 • Andere opgaven en omstandigheden die – naar uw mening – wellicht van belang kunnen zijn.

yorg