Verdeling

Een nalatenschap wordt over de erfgenamen verdeeld. Met behulp van een testament of via de wettelijke verdeling (de verdeling die wordt toegepast als er geen testament is).

Deze verdeling is soms moeilijk te begrijpen als er vorige huwelijken zijn geweest of kinderen eerder zijn overleden.

Ook kan de afhandeling worden bemoeilijkt als er een eigen huis is wat eerst moet worden verkocht.

De financiële mutaties tussen overlijdensdatum en feitelijke verdeling moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht voor een optimale transparantie zodat er geen onduidelijkheid of onbegrip tussen de erfgenamen ontstaat.

Ook al gaat alles naar de overgebleven partner, dan nog zullen er vorderingen ontstaan naar de kinderen die pas opeisbaar worden bij het overlijden van de partner. Het is belangrijk dat precies en goed op papier te zetten anders kan het zijn dat, bij het overlijden van deze partner te veel erfbelasting wordt betaald.

Yorg Consultancy begeleidt bij al deze onderdelen.

yorg