Afwikkeling

Na een sterfgeval moeten er heel wat fiscaal-administratieve handelingen door de familie worden gedaan.

Bijna altijd zal als eerste er een verklaring van erfrecht nodig zijn. In de verklaring staan zaken zoals:

  • wie zijn de erfgenamen;
  • wel of niet aanvaarden van de erfenis en onder welke voorwaarden;
  • is er een testament en is daarin een executeur benoemd;
  • wie kan er over de bankrekeningen van de overledene beschikken.

In een iets later stadium volgt dan:

  • het verzorgen van de belastingaangifte F (de aangifte inkomstenbelasting van de overledene);
  • het verzorgen van de aangifte voor de erfbelasting (de aangifte over de nalatenschap voor de erfgenamen);
  • verdelen van de nalatenschap over de erfgenamen.

Yorg Consultancy kan al deze punten met u bespreken en/of voor u uitvoeren. Sommige taken worden door de notaris gedaan. In dat geval kan Yorg Consultancy als tussenpersoon/begeleider optreden.

yorg