Checklist Belastingen

Voorbereiding belastingaangifte.
Alle vragen betreffen het jaar van aangifte en gelden ook de eventuele partner
Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen. 

 • uitnodiging tot het doen van aangifte.
 • machtigingscode belastingdienst.
 • kopie aangifte van het jaar voor het aangiftejaar+aanslag
 • voorlopige aanslag van het aangiftejaar. (betaald en ontvangen)
 • vermelding van persoonlijke data (veranderingen in) burgerlijke staat, kinderen.
 • jaaropgave loon / uitkering.
 • opgave neven-inkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, etc.)
 • opgave en specificatie van vergoedingen ontvangen van de werkgever.
 • woz-beschikking taxatie waarde eigen huis
 • hypotheek-overzicht eigen huis met betaalde rente en saldo schuld op 31/12.
  (bij aankoop huis ook de notarisnota etc. i.v.m aftrek financieringskosten)
 • saldi contant geld, bankrekeningen, spaarrekeningen op 01/01
  indien > € 50.000 (alleenstaande) of > € 100.000 (samenwonend)
 • effectenoverzicht op 01/01
 • overzicht kapitaal verzekeringen etc.
 • saldi schulden op 01/01
  indien ongeveer > € 3000  (alleenstaande) of > € 6000 (samenwonend)
 • saldi vorderingen op 01/01.
 • overzicht andere bezittingen (b.v. 2e huis, boot etc.)
 • opgave ziektekosten die niet zijn vergoed door verzekeraar
  (denk o.a. aan tandarts, apotheek, fysiotherapie, etc.etc.)
 • opgave studiekosten.
 • opgave van betaalde/ ontvangen lijfrente.
 • opgave betaalde/ ontvangen alimentatie.
 • overzicht giften aan kerkelijke of liefdadige instellingen.
 • andere kosten en omstandigheden die – naar uw mening – wellicht voor aftrek in aanmerking zouden kunnen komen.

yorg