STICHTING CADANS

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
KvK-nummer: 41187147
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

 
Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
 
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging:
jaarverslag 2023
Dit jaar ondersteunden we de volgende projecten:

  • De Stichting Vive l’Initiative voor de onderwijs- en  vrouwenprojecten in Burkina Faso en Mali.
  • De Stichting Proplan voor hulpverlening en bezoekwerk aan de weduwen uit Screbenica  die nog niet in het onlangs geopende zorgcentrum kunnen worden opgenomen.
  • De Stichting Dusibikane in Burundi voor het Landbouwproject waaraan vorig jaar 142 vrouwen hebben deelgenomen en dat wordt voortgezet.
  • De Stichting Lift them Up in Tanzania voor de aanschaf van onderwijsmateriaal en de aankoop van naaimachines.

Verslaglegging:
financieel verslag 2023

Betaalrekening
saldo  01-01-2023:         €   2.761,65

Inkomsten
Giften                                   €   1.235,00

.                                             —————-   
Totaal                                  €   3.996,65

Uitgaven

Vive I’Initiatve                  €     1.300,00
St. Proplan                        €         250,00

St. Dusibikane                 €         150,00

St. Lift them Up               €         600,00

Betalingsverkeer            €         304,06

.                                               —————-   
Totaal                                  €      2.604,06

saldo 31-12-2023:          €     1.392, 59        

Spaarrekening
saldo 01-01-2023:          €        107,93
rente inkomsten:           €             0,86
saldo 31-12-2022:           €       108,79

 
Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
 
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
maart, 2024
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
 
 
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen