STICHTING CADANS

 

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
KvK-nummer: 41187147
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

 
Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
 
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging:
jaarverslag 2022
Aan de stichting Vive l’Initiative  doneerden we opnieuw voor het project in Mali waar inmiddels 50 vrouwen met  begeleiding begonnen zijn met het opzetten van een handeltje.  Vive’s projectleider wordt hierbij geassisteerd door een oud-leerling. 
Vrouwenassociaties kiezen vaak voor traditioneel ondernemerschap door het maken van zeep, karitéboter, maggi en indigo kleurstof. Maar in een buitenwijk van Bobo Diolasso zijn vrouwen een soort permacultuur-tuinderij gestart. We hebben bijgedragen aan de financiering van zonnepanelen en ventilatoren voor het drogen van hun gewassen.
Uiteraard is een deel van onze bijdrage ook naar de onderwijsactiviteiten van Vive gegaan.

We doneerden opnieuw aan Stichting Proplan voor huisbezoeken en begeleiding van de weduwen van Screbenica  Het zorgcentrum  voor  35 weduwen werd dit jaar gerealiseerd.
We hebben dit project de laatste jaren met veel belangstelling gevolgd.

De stichting Kicoba, werkzaam in townships in Zuid Afrika  is opgeheven en ondergebracht bij Kinderfonds  Mamas, een fonds, destijds opgericht door Mandela. In dit fonds zetten 2200 Afrikaanse vrouwen zich in voor kinderen en arme gezinnen. Ook dit project kreeg onze aandacht.

Verslaglegging:
financieel verslag 2022
Betaalrekening
saldo  01-01-2022:         €   2.848,51

Inkomsten
Giften                                   €   1.675,01 

.                                             —————-   
Totaal                                  €   4.523,52

Uitgaven

Vive I’Initiatve                  €      800,00
St. Proplan                        €      300,00

Kinderfonds Mamas      €     500,00

Betalingsverkeer            €       161,87

.                                               —————-   
Totaal                                  €      1761,87

saldo 31-12-2021:          €    2.761.65

Spaarrekening
saldo 01-01-2022:          €        107,97
Spaarrekening
saldo 31-12-2022:           €       107,97

 
Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
 
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
Woerden,  februari 2023
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
 
 
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen