STICHTING CADANS

 

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
KvK-nummer: 41187147
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

 
Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
 
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging:
jaarverslag 2021
Ook dit jaar ondersteunden we opnieuw activiteiten van Vive l ‘Initiative in Mali en Burkina Faso.

Mali wordt geteisterd door terrorisme en veel gezinnen leven in armoede. We hebben dit jaar bijgedragen aan de  begeleiding van een tiental moeders om hen te helpen aan een dagelijks inkomen. Onder begeleiding van de projectleidster en oud-leerling van Vive hebben 10 vrouwen hun eerste inkopen gedaan. Ze zullen groenten en andere waren gaan verkopen. De vrouwen worden goed begeleid.

Ook aan het onderwijs aan enkele studerende meisjes, die door omstandigheden hun studie niet konden vervolgen of zakten voor hun examen hebben we aandacht besteed.

Aan de Stichting Proplan doneerden we ten behoeve van huisbezoeken  en begeleiding van eenzame en arme weduwen uit Screbenica.
De bouw van het zorgcomplex  voor 35 vrouwen werd dit jaar voor 85%   gerealiseerd.                   Het complex met 36 appartementen wordt uitgerust met een energieneutraalsysteem met waterpompen en zonnepanelen. De exploitatie en zorg komen voor rekening van St.Emmaus, de personeelskosten voor rekening van de overheid.

Dit jaar vroeg ook opnieuw de stichting Kicoba onze aandacht. Deze stichting ondersteunden we een aantal jaren ten behoeve van het project Catch van Mama Sue in de
township East-London Zuid Afrika. Het ging daarbij om het ondersteunen en trainen van vrouwen om hun weerbaarheid o.a. tegen seksueel geweld te vergroten.

Onlangs werd de stichting opgeven en ondergebracht bij kinderfonds Mamas, een fonds destijds opgericht op verzoek van Mandela. In heel Zuid-Afrika zetten 2200 Afrikaanse vrouwen zich  in 59 projecten in voor kinderen en arme gezinnen. Ook het project Catch gaat hieronder vallen. We zullen de activiteiten van de Mamas het komend jaar volgen.

Verslaglegging:
financieel verslag 2021

Saldo  01-01-2021:         €   2.361,45

Inkomsten
Giften                                   €   1.346,00 

.                                             —————-   
Totaal                                  €   1.346,00

Uitgaven

Vive I’Initiatve                  €      500,00
St. Proplan                        €      250,00

Betalingsverkeer            €       108,94

.                                               —————-   
Totaal                                  €       858,94

Saldo 31-12-2021:          €   2.848,51

Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
 
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
Woerden,  mei 2022
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
 
 
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen